oxoweb487949

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse: het in beeld brengen van uw unieke eigenschappen ten opzichte van de concurrentie. Deze analyse heeft als doel om uw sterke punten uit te vergroten en hiermee potentiële klanten aan te sporen tot actie. 
 
Om de concurrentie te kunnen analyseren, worden de sterke punten van uw bedrijf en de concurrentie benoemd. Uw voordelen ten opzichte van de concurrentie moeten duidelijk terugkomen in de webshop, hier moet op worden gefocust. Het draait hierbij om het trekken van aandacht, het wekken van interesse, het creëren van drang en het aansporen tot actie
 
‘’ Verzeker uzelf van een voorsprong op de concurrentie! ‘’